Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap går nå inn for å forby privatpersoner å skyte opp fyrverkeri.

Avdelingsleder Siri Hagehaugen sier til bt.no at direktoratet har bedt Justisdepartementet om å sette ned et utvalg som skal vurdere å forby privatpersoner å skyte opp fyrverkeri.

Det er de siste årenes mange ulykker ved uvettig bruk av fyrverkeri som gjør at direktoratet vil gå til det drastiske skrittet å foreslå forbud.

Kommunene skal innrapportere alle episoder om uvettig bruk til direktoratet. Hagehaugen har ennå ikke fått årets rapporter.

– Men de siste fem årene har vi hatt ca. 100 til 120 ulykker hvert år. Det er altfor mange. Vi har også merket oss store deler av opinionen ser ut til å være positiv til å forby fyrverkeri. Derfor ønsker vi nå å få en breiere politisk vurdering av dette, sier Hagehaugen.

I utgangspunktet er det i dag forbudt for private skyte opp fyrverkeri. I regelverket er det imidlertid gjort unntak for nyttårsaften. Men det enkelte bystyret eller kommunestyret kan allerede i dag forby fyrverkeri gjennom politivedtektene.

Hagehaugen opplyser at så vidt hun vet er det i dag bare Røros kommune som fullstendig har forbudt oppskyting av private nyttårsraketter. Kommunestyret der har ikke villet risikere at raketter setter fyr på den verneverdige trehusbebyggelsen.

Direktoratet har heller ikke oppsummert erfaringene med salgsbegrensningen i Hordaland og Rogaland i dagene før nyttårsaften.

— Politiet har meldt om rolige dager og lite uvettig bruk i romjulsdagene. Men etter det vi kjenner til fra media, var det flere episoder og ulykker som følge av uvettig oppskytinger nyttårskvelden. Derfor er det for tidlig å si hvorvidt salgsinnskrenkningene har hatt den ønskede effekt.

JAN M. LILLEBØ