80 prosent av de som skadet seg på fyrverkeri i 2001 var menn. Blant kvinnene var de fleste dessuten blitt truffet av en rakett som noen andre hadde skutt opp.

— Mange av mennene er skadd i hendene og i ansiktet. Det er gjerne et tegn på at de har forårsaket ulykken selv. Blant kvinnene er det oftere skader på helt andre kroppsdeler, som viser at andre sannsynligvis har fyrt opp rakettene, sier Dagfinn Johnsen, overingeniør i Direktorat for brann- og elsikkerhet (DBE).

Bransjen anslår selv av 70-80 prosent av de som kjøper fyrverkeri er menn.

— Det vil ikke dermed automatisk si at kjønnsfordelingen er den samme blant de som skyter rakettene opp, men det er stor grunn til å tro det, sier Kjetil Lavik, daglig leder i Spectra Norge AS.

Han forteller dessuten at når kvinner kjøper fyrverkeri, er det ofte produkter av den snille typen: stjerneskudd, lysfontener og små familiepakker.

«Menn er gale»

— Jeg skjønner at du er ute etter at jeg skal si at menn er helt gale, og det er jo sant. Det hadde nok vært best om kvinner tok seg av fyrverkeriet. De er roligere og mer forsiktige, mener Lavik.

Men ifølge Frode Thuen, professor i psykologi ved Hemil-senteret, er det unaturlig for kvinner flest å uttrykke seg med knall, fres og pang. Menn derimot, har en medfødt evne til å glede seg over alt det fyrverkeriet representerer.

— Fuglene bruser med fjærne for å vise hvor flotte og tøffe de er. Rakettoppskyting er menns måte å bruse med fjærene på. De fokuserer ikke bevisst på det, men dette er nedarvet i det mannlige sinnet. Det er en medfødt fascinasjon, og viser en slags potens, sier Thuen.

Fyrverkeri gir assosiasjoner til våpen, og Thuen mener menn også tiltrekkes av det fordi de er det fysisk sterkeste kjønnet, og fordi de ubevisst har et behov for å være klar til strid.

— Det er menn som oftest står for krigføring og jakt, og rakettoppskyting er en sofistikert måte å slå seg på brystet på. Menn er opptatt av aktiviteter som utstråler energi og skaper mye lyd. Kvinner er mer opptatt av omsorg og relasjoner, sier Thuen.

Guttene bryter loven

Ifølge politiet er det også gutter og menn som føler mest trang til å bryte grensene med fyrverkeri. Nyttårsaften hadde Hordaland politidistrikt mer enn 200 henvendelser om ulovlig bruk av fyrverkeri.

— Vi har ikke noe statistikk på dette, men det er helt klart en overvekt av gutter og menn som er involvert i bruddene på regelverket. Og de fleste er i alderen 15 til 25 år, sier Agnar Berland, leder for vaktavsnittet.

— Vi må ha holdningskampanjer, og så burde det bli slutt på oppskyting og alt salg av raketter i sentrum. Det er her ungdommen oppholder seg, og det er de som står for flest regelbrudd, sier Iwan Eide Knudsen, salgssjef i SparKjøp.

<b>FJÆRBRUS:</b> Rakettoppskyting er menns måte å bruse med fjærene på, mener psykologiprofessor Frode Thuen.<p/> ARKIVFOTO: GIDSKE STARK