Kystverket satte i går ut en rød stake uten lys 70 meter rett øst for Revskolten lykt, for å markere en ni meters grunne i Vatlestraumen. Det er her merkene etter «Rocknes»' grunnstøting er funnet på sjøbunnen.

Den nye staken ligger helt på grensen til det området som er markert som trygt farvann: En båt som befinner seg kloss opp til staken, vil fortsatt kunne skimte hvitt lys fra Hilleren lykt — tegnet på at han befinner seg i leden, og at det ikke finnes farlige skjær forut.

Nettopp lyset fra denne lykten skulle være ett av de viktigste hjelpemidlene for navigatør og los om bord på «Rocknes» idet de skulle ta seg trygt igjennom den trange Vatlestraumen.

Skal være sikkerhetsgrense

Kystverket skal i neste uke foreta kontrollmålinger av lyset fra Hilleren lykt, men kunne allerede i går slå fast at grunnen ligger helt på grensen til hvit sektor. Slik skal det ikke være:

— Det skal være en sikkerhetsgrense. Vi vil nå måle lyset fra lykten nøyaktig og eventuelt levere et forslag til justering i løpet av neste uke, sier informasjonssjef Ole Arvesen i Kystverket.

— Hvor ofte skjer det at lykter feilaktig viser hvit sektor i noe som viser seg å være utrygt farvann?

— Det skjer heldigvis svært svært sjelden, sier Arvesen.

Grunnen i Vatlestraumen ble oppdaget allerede i 1997, under nye oppmålinger av sjøbunnen. Men det gikk aldri ut særskilt varsel om den nyfunne grunnen gjennom «Etterretning til sjøfarende», slik vanlig er ved vesentlige endringer på kartene.

— Det er sjokkerende at vi ikke med en gang får melding om slike funn midt i en sterkt trafikkert skipsled. Når til og med sektoren fra lykten må justeres, er det åpenbart at det skulle vært sagt fra for lenge siden, statslos John Magne Fosse, hovedtillitsvalgt for losene.

Bruker ikke kartene

Det har tidligere vært kjent at den nye grunnen ble tatt inn på sjøkartet i februar 2003, og at dette kartet også fantes om bord.

Problemet er at denne justeringen knapt nok vises: I kartmålestokken 1:50.000 utgjør de 70 meterne det er snakk om bare 1,4 millimeter på papiret.

Det er også kommet frem at det elektroniske sjøkartet om bord i «Rocknes» ikke var typegodkjent. Ifølge gårsdagens VG har kartet grove feil i ulykkesområdet, med grunner som ikke er inntegnet.

Men ifølge Fosse og andre loser BT har snakket med, vil losen normalt sett ikke støtte seg på sjøkartene om bord i det hele tatt. Han vil i stedet navigere ut fra sin egen lokalkunnskap, kombinert med nettopp lykter og fyr langs skipsleia.

— Losen står ikke og ser i kartet, han skal kjenne farvannet ut og inn. Det er jo derfor han er om bord. Og derfor må han også få beskjed når noe nytt blir oppdaget, sier Fosse.

SKULLE VÆRE TRYGT: Den nye staken i Vatlestraumen ligger 70 meter øst for Revskolten lykt, og det er akkurat på grensen til hvit sektor.<p/>FOTO: JAN M. LILLEBØ