Årstallene for ordinære trafikkontroller i Hordaland politidistrikt viser at 8000 færre bilister ble kontrollert i 2009. Tallene for Utrykningspolitiet er ikke med i denne statistikken.

«Ressurskrise»

— At aktiviteten gikk ned, kan nok i stor grad tilskrives ressurskrisen vi opplevde i deler av 2009, sier trafikkoordinator Inge Oddvar Nordstrønen i Hordaland politidistrikt.

Nå advarer han bilistene mot å tro at det blir mer fritt frem også i 2010.

— Vi kommer til å ha mange flere trafikkontroller i år, spesielt på fart. Vi har kjøpt inn ni nye lasermålere som vi bare venter på å ta i bruk. I løpet av noen uker er vi kurset på disse målerne, som vil gjøre laserkontrollene mer effektive. Dessuten beholder vi noen av de gamle laserne, så det blir en markant styrking av kapasiteten på fartskontroller, sier Nordstrønen.

Beslag på samme nivå

At kontrollaktiviteten gikk ned i fjor sammenlignet med 2008, gir en del utslag på bøte- og gebyrstatistikken:

  • Trafikkpolitiet i Hordaland skrev ut 1000 færre forenklete forelegg, nedgangen er fra 4000 til 3000.
  • Det ble skrevet ut 600 færre gebyrer. Antallet førerkortbeslag er imidlertid på nivå med 2008:
  • 580 bilister i Hordaland ble fotgjengere etter møte med trafikkpolitiet i fjor. Beslagene i 2008 bikket så vidt 600.