Sjøforsvaret skal i samarbeid med tre tyske ubåter og to overflatefartøy fyre av til sammen 50 torpedoer de neste av to og en halv ukene. — Dette er ikke noen juleshopping for å bruke opp budsjettene før nyttår. Vi bruker øvelsestorpedoer som blir fisket opp etter hver avfyring, forteller senior stabsoffiser i undervannsbåtflotiljen, kommandørkaptein Åge Bernt Svendsen til BT. Stridshode på torpedoene er erstattet med registreringsutstyr. Etter avfyring, blir torpedoene som koster 10 millioner kroner ladet opp og avfyrt på nytt. Sammen med det tyske sjøforsvaret skal to norske ubåter, KNM Utstein og KNM Utsira, samt en rekke overflatefartøy, blant annet ta i bruk Bjørnefjorden og Fusafjorden. - Dersom været er godt nok, vil vi holde på utaskjærs, vest for Marsteinen. Vi vil bare trekke inn i fjordene dersom det blir for dårlig vær. Øvelsene vil foregå etter det er blitt mørkt og vil ikke være til forstyrrelse for annen trafikk i området, informerer Svendsen.