KARI PEDERSEN

Røssland har funnet frem vedtaket i byrådet 30. april i fjor. Her heter det: «Det legges snarest frem sak om fremtidig bruk av nåværende Fyllingsdalen sykehjem, herunder også hvilke bygningsmessige utbedringer som må gjøres i den forbindelse.»

Byråd Helen Nordeide Fløisand (KrF) pekte den gang på muligheten for å bruke Fyllingsdalen til korttidsopphold, eller som erstatning for Florida sykehjem.

I stedet vil det sittende byrådet avvikle både Fyllingsdalen og Florida — pluss Nykirkens alders- og sykehjem, Betesda aldershjem og Hatlestad Eldresenter.

— Både Betesda og Nykirkens har etter min mening livets rett. Nykirkens er viktig for nærmiljøet på Nordnes, sier Røssland og legger til:

— Nå må vi tenke nytt og utradisjonelt. Kanskje institusjonene kan bli en form for eldrekollektiv? foreslår Liv Røssland.

Også Hatlestad Eldresenter vil Frp kjempe for å få beholde.

Frps gruppeleder er klar på at hun ønsker å øke tallet på syke- og aldershjemsplasser. BT skrev i går at fasit etter 10 års eldresatsing blir færre, ikke flere syke- og aldershjemsplasser.

— Mitt utgangspunkt er at flere sykehjemsplasser bedrer forholdene i åpen omsorg. Der ligger vår prioritering, sier Liv Røssland.