• Hydrogensulfid (H2S) er en fargeløs, giftig gass.
  • Ved romtemperatur har den en karakteristisk, stikkende lukt av råtne egg
  • Gassen er noe tyngre enn luft.
  • Hydrogensulfid tas opp i kroppen først og fremst ved innånding.
  • Ved eksponering for lave konsentrasjoner er gassen først og fremst irriterende på slimhinnene i luftveiene.
  • Luktesansen forsvinner raskt ved eksponering for høyere konsentrasjoner.
  • Ved eksponering for konsentrasjoner mellom 10 og 500 ppm kan det opptre hodepine, smerter i leggmusklene, og i enkelte tilfeller betydelig åndenød. Bevisstløshet kan opptre i løpet av 10 -20 minutter som følge av åndedrettssvikt.
  • Kilder: Wikipedia og Store Norske
Pål Engesæter
SØVNLØS: Svenn Vatne mister nattesøvnen av gassen fra Sælenvatnet.
Pål Engesæter
DØD FISK: Trond Haraldsen (til høyre) viser forsker Mikal Heldal den døde fisken i kanalen.
Pål Engesæter
Pål Engesæter
PRØVER: Eldre vannprøver fra Sælenvatnet der sjikt med ulike bakterier er vist - grønne og røde.
Mikal Heldal