Haraldsplass gikk ut av 2013 med et overskudd på nesten 10 millioner kroner. Året før var resultatet beskjedne hundre tusen kroner.

— Jeg er fornøyd, men vi er ennå ikke der vi skal være, sier administrerende direktør Kjerstin Fyllingen.

Hun berømmer sine kolleger for snuoperasjonen.

- En kjempejobb

— De har gjort en kjempejobb, sier hun.

Haraldsplass er eid av den idelle stiftelsen Bergen Diakonissehjem.

— Våre eiere tar ikke ut utbytte, men vi trenger penger for å oppgradere sykehuset og drive effektivt, sier direktøren.

Etter flere magre år kan Haraldsplass gjøre nødvendige investeringer i nytt datautstyr og medisinteknisk utstyr.

Kutt-plan

Fyllingen hadde sin første arbeidsdag på Haraldsplass i januar 2013. Et drøyt halvår tidligere ble hun avsatt som Tryg-direktør.

Ganske straks annonserte den nye direktøren at sykehuset måtte kutte 30 millioner kroner.

— Jeg var klar over tilstanden før jeg tiltrådte. Da hadde organisasjonen begynt å se på hva som kunne gjøres. Vi har jobbet systematisk med disse planene, sier hun.

Stikkord for spareplanen er effektivisering, kostnadsfokus og økt fokus på bruk av operasjonskapasitet.

- Har dere klart å kutte 30 millioner?

— Nei, vi er ennå ikke helt i mål, sier Fyllingen.

Økt aktivitet

Sykehuset hadde syv prosents inntektsvekst i 2013 og endte med en omsetning på 770 millioner. Aktiviteten har økt, både fordi flere er innlagt som øyeblikkelig hjelp og fordi det er utført flere planlagte operasjoner.

Haraldsplass er lokalsykehus for 135.000 innbyggere i Bergen og samtlige kommuner i Nordhordland. Dessuten har Haraldsplass utvidet ansvar for geriatri og lindrende behandling (Sunniva senter).

Sammen med Diakonhjemmet og Lovisenberg er Haraldsplass blant de tre store private ideelle sykehusene i Norge.