Dra i bildene og se 30-40 års utvikling! Bla deg videre!

Opprinnelig var Fyllingsdalen en del av Fana kommune, men Bergen kjøpte mesteparten av Dalen fra Bergen kommune i 1955. Det bodde da 1590 mennesker der. Bønes ble innlemmet i Bergen sammen med resten av gamle Fana kommune i 1972 og ble en del av Fyllingsdalen bydel så sent som i 2000.

Bergen by trengte mer byggeland og kjøpte derfor mesteparten av Fyllingsdalen fra Fana kommune i 1955. Tilsammen 12,5 kvadratkilometer ble overdratt mot en kompensasjon på 1,5 milloner kroner. Med på lasset fulgte 1590 innbyggere.

Puddefjordsbroen (1956) og Løvstakkstunnelen (1968), har vært en viktig forutsetning for utviklingen i Dalen som den blir kalt på folkemunne.

Utbyggingen hadde internasjonale forbilder, Fyllingsdalen skulle bygges som en moderne drabantby og skulle være være selvforsynt, ha offentlige servicetilbud, rekreasjonsmuligheter og arbeidsplasser. Det skulle også være lettvint og rask tilgjengelighet til Bergen sentrum.

Per 1. januar 2011 hadde Fyllingsdalen 28844 innbyggere, arealet er 17,94 kvadratkilometer landareal og 1,29 kvadratkilometer ferskvann.

Kilde: Wikipedia