Forsvaret har allerede konkludert med å ruste opp de gamle festningsbyggene og fylle dem med en rekke sentrale ledelsesfunksjoner.

Sjøforsvarets skoleledelse skal inn med rundt 12 personer i den gamle Kommandantboligen. Heimevernets distriktsstab for Hordaland, skal inn i den gamle festningen med rundt 30 ansatte og Vernepliktsverket med 10 — 15 ansatte, skal samles her. I tillegg kommer flere titalls vernepliktige soldater.

Forsvarsministeren ser imidlertid også en mulighet for å samle regnskapsfunksjonene for hele Forsvaret på Bergenhus.

En helt ny enhet til Bergen?

— Dersom Forsvarssjefen får til å samle regnskapsvirksomheten sin som i dag sitter spredt rundt om i landet, så kan den bli samlet her. I Bergen finnes god kompetanse på økonomi og her på Bergenhus er det god plass, sier Kristin Krohn Devold til Bergens Tidende.

Hun understreker at dette først og fremst er et organisatorisk spørsmål, hvor en eventuell samlet lokalisering ikke er bestemt ennå.

Krohn Devold legger likevel ikke skjul på at hun selv ser Bergen som et meget godt alternativ for en slik sentralisert enhet.

— Det er kanskje ikke uten grunn at både jeg og Victor Norman gjerne ser flere ting flyttet til Bergen. Vi har begge bodd her og er svært glad i byen, sier hun og ler godt.

Blir billigst

Når Forsvaret uansett har valgt å legge tre sentrale ledelsesenheter til Bergenshus, så har forsvarsministeren to viktige begrunnelser for det.

— For det første er dette et festningsverk med unike kulturhistoriske verdier som staten må ta vare på uansett. Skal andre enn Forsvaret gjøre det, så må det også finnes «andre» penger. Da tror jeg det er både billigst og best at Forsvaret ruster det opp og tar det i bruk. Statsråden ser ikke bort fra at det også kunne blitt tøffere konkurranse om midlene, dersom festningverket kom under kulturministerens vinger.

Vil lage utstillingsvindu

— Dessuten ønsker vi å gjøre Bergenhus til et utstillingsvindu for Forsvaret. Et vindu som skal ha masse synlige aktiviteter for byens befolkning og som skal virke attraktivt på ungdom. Det er slutt på de tider at Forsvaret skal ligge usynlig bortgjemt i en skog. Forsvaret må kjempe om å rekruttere de beste unge, enten de kommer fra NHH, NTH eller andre steder. Her vil blant annet ledelsen for fire av Forsvarets viktigste skoler ligge. Og det vil vi gjerne gjøre tilgjengelig og synlig for alle unge midt i Bergen, sier ministeren.

Vil selge utearealer

For å få penger til opprustning av de gamle sentrale militære bygningene, tar hun sikte på å selge store deler av utearealet og eventuelle bygg som Forsvaret selv ikke trenger. Men først skal det altså lages planer for hva dette området skal brukes til. Og det skal altså skje i et tett samarbeid med kommunen og en rekke andre berørte etater.

Selv om Forsvaret skal ruste opp og fylle det gamle festningsverket med egen aktiviteter kan det bli mer plass enn de selv trenger.

Starter straks

I så fall vil det kunne bli leid ut til kulturhistoriske eller kommersielle aktiviteter. Her lover man å se på helheten og aktiviteter som kan passe inn i det gamle kulturhistoriske miljøet.

Forsvaret vil umiddelbart starte opprustningen av bygningene og begynne å ta dem i bruk.

I fjor overtok Sjøforsvaret ansvaret for Bergenhus festning etter at Hæren hadde holdt hus der i 374 år. Bergenshus var det eneste av landets festningsverk som i fjor ble spart av forsvarsministeren, og ikke lagt ned. I går var hun i byen og fortalte hva Forsvaret nå akter å bruke festningen til.

UTSTILLINGSVINDU MIDT I BERGEN: Forsvarsminister Kristin Krohn Devold ønsker å gjøre Bergenhus festning til et levende utstillingsvindu for Forsvaret. Blant dem som nå flytter inn i festningen med sin ledelsesstab er (til v.) oberstløytnant og sjef for HV 09 (Hordaland) Knut Åge Greve og kommandanten ved Bergenhus festning, Atle Karlsvik, som også er sjef for Sjøforsvarets fire skoler.<p/>FOTO: KNUT STRAND