Mannen har tilstått at han blant annet kjørte med John Deere-traktoren på en gang— og sykkelsti ved Loddefjordveien. Kjøreturen fant sted i november i fjor.

Nå er mannen dømt til fengsel i 21 dager og en bot på 7000 kroner. Påtalemyndigheten foreslo at boten skulle være på 30.000, men mannens økonomisk vanskelige situasjon fikk retten til å slå av litt på beløpet.