Kjøreturen varte bare i et par hundre meter, og selv om både promillenog farten var lav, var det ingen bønn for tenåringen.

Nordfjordingen erkjente forholdet og saken kom opp iFjordane tingrett som en tilståelsesdom.

Betinget fengsel

To timer etter kjøringen en fredagskveld i april blåstemannen til 0,58 i promille, og når promillen er over 0,5, skal det etter lovenreageres med bot og fengsel.

Ingen ble skadet, men retten mener at det er skjerpende at han hadde en jente påpanseret, «noko som må vurderast som potensielt farleg til tross for låg fart»,heter det i dommen.

Dermed endte dommerne på betinget fengsel i 16 dager. Mannenslipper å sone om han holder seg på rett side av loven i to år.

Han må også betale 15.000 kroner i bot, eventuelt sitte 15dager i fengsel, og klare seg uten førerkort i ett år.

Ba tynt for førerkortet

Tiltalte ba om å få beholde sertifikatet på grunn avmanglende offentlig kommunikasjon der han bor og jobber. Retten forstår argumentet,men legger mer vekt på hensynet til trafikksikkerheten og likebehandling.

De mener også at det var noe han burde tenkt på før hansatte seg bak rattet i beruset tilstand.