Det kommer frem i en dom nylig avsagt i Nordhordland tingrett. Der ble en 46 år gammel mann dømt for å ha kjørt i fylla i Ullensvang i september i fjor.

Ifølge dommen hadde mannen en promille på 1,89.

I dommen heter det at siktede «opplyser videre at han ikke er i arbeid, og mener dette bør tilsi at han ikke skal sone i fengsel. Retten er av den oppfatning at hans arbeidssituasjon ikke kan begrunne at han ikke skal sone en kortere fengselsstraff.»

Mannen må betale 60.000 kroner i bot, beregnet ut fra hans inntekt året før. Han må også sone 24 dager i fengsel og får ikke kjøre bil på to år.