Bilferden på Lindås endte med en utforkjøring som totalvraket bilen. Selv ble kvinnen kraftig forslått. Promillen hennes ble umiddelbart etterpå målt til 1,42.

Nå har Nordhordland tingrett dømt 24-åringen til 21 dagers fengsel for fyllekjøringen. Kvinnen slapp med en bot på 2000 kroner, som var en femtedel av aktors påstand, grunnet svak økonomi.