Knut Steen, overlege ved Legevakten i Bergen, har forsket på sammenhengen mellom vold og alkohol. Tendensen er klar: Unge menn i ruspåvirket tilstand utgjør en stor overvekt av ofre for voldsskader.

Steen tok doktorgraden på voldsregistreringer ved Legevakten i Bergen for ti år siden. I sommer gjorde han en ny kartlegging med samme resultat.

— Ting har ikke endret seg demografisk med tanke på kjønn og alder. Hovedgruppen av voldsskadde som kommer inn til legevakten er unge menn alkoholpåvirkning, sier overlegen.

Det er ingen tvil om at det er en sammenheng mellom alkoholinntak og vold, mener Steen.

— Over 80 prosent av de yngre, mannlige voldsofrene hadde drukket alkohol.

Eldre kvinner er reddest

Unge menn er mest utsatt, mens eldre kvinner som ofte bekymrer seg mest, har minst grunn til å frykte vold, ifølge forskeren.

— En større spørreundersøkelse blant bergensere viser at de som frykter vold og føler seg mest utrygge, kvinner og eldre, er de som blir minst utsatt for vold, forteller Steen.

Ifølge Steen, viser også materialet at menn blir mer alvorlig skadet enn kvinner etter å ha blitt utsatt for vold.

De typiske voldsskader er skader i ansikt og bløtdelskader generelt. Større hodeskader og andre alvorlige skader forekommer, men disse kommer ofte direkte til Haukeland.

— Vi ser mye kuttskader, sprukne lepper og blåveiser. Også en del kjevebrudd og nesebrudd med feilstilling. De fleste skader kan ikke etter medisinsk gradering klassifiseressom alvorlige, sier overlegen.

Steen understreker at han kun har forsket på somatiske skader, ikke psykiske skader.

— Det er langt mer komplisert å måle psykiske skader etter vold.

Tendens til styggere vold

At det er unge, berusede menn somoftesthar hovedrollene i voldsepisodene, bekrefter også Guttorm Brattebø, leder ved Akuttmedisinsk seksjon i Helse Bergen.

— Flesteparten av de som blir skadet av utelivsvold kommer til Legevakten i første omgang. Voldsepisodene skyldes som regel slåsskamper i forbindelse med alkohol. Ofte er det også ubetydeligheter som fører til at folk barker sammen, noen ganger med alvorlige senfølger for den som skades, sier Brattebø.

Han mener volden er blitt styggere de siste årene.

— Før var det ikke så vanlig at folk havnet i koma etter å ha sloss med bare nevene. I dag er det oftesparking mot hodet når folk ligger nede,og bruk av gjenstander, sier Brattebø.

I HOVEDROLLEN: Unge, berusede menn har hovedrollene i voldsepisodene, bekrefter Guttorm Brattebø, leder ved Akuttmedisinsk seksjon i Helse Bergen.
SJUR HERRE
STOR STUDIE: Sammen med kollega Steinar Hunskår foretok overlege ved Bergen Legevakt Knut Steen en ettårig registrering av voldsskader ved Bergen Legevakt.
ØRJAN TORHEIM
vold380smal.jpg