19.010 elever søker plass i den videregående skolen i Hordaland, melder Hordaland fylkeskommune.

Søkertallene går litt ned fra i fjor, noe som skyldes at ungdomskullet er noe mindre.

2000 søkere på én skole

Den mest populære skolen er nye Amalie Skram videregående skole på Nygårdstangen, som bare kan tilby plass til halvparten av søkerene.

2000 elever søker de 1000 ledige plassene. Tre sentrumsskoler blir lagt ned når den nye superskolen åpner i august. Det er Bergen Handelsgymnasium, Tanks videregående skole og Bjørgvin videregående skole.I dag er det 1450 elever ved de tre skolene.

Inntaksleder Nils Skavhellen i Hordaland fylkeskommune sier at at søknadsboomen til Amalie Skram skole gjør det mer utfordrende enn vanlig å vurdere elevgrunnlaget til de andre skolene i Bergensregionen.

Stabil søkning

– Vi vet at mange elever søker offentlige skoler i tillegg til private skoler. Ved skolestart i 2013 var det ledige plasser ved de fleste skolene. Trolig har Amalie Skram videregående fått mange søkere som sitter på gjerdet i forhold til om de skal velge privat eller offentlig skole, sier Skavhellen.

163 færre elever enn i fjor hadde søkte plass da søknadsfristen til de videregåande skulane gikk ut 3. mars. Nedgangen er naturlig fordi antall elever med ungdomsrett har gått ned med 118. Dessuten er det 75 færre elever som går ut av ungdomsskolen i Hordaland.

Søkertallene er likevel svært stabile, mener inntaksleder Nils Skavhellen. Flere av linjene på vg1 har en endring på mindre enn 10 søkere sammenlignet med i fjor.

Elektro inn, media ut

På yrkesfag er det flere elever enn før som vil utdanne seg innen elektrofag og helse— og oppvekst. Elektro har en økning på 27 elever, mens helse og oppvekst øker med 20.

Økningen på elektro kan komme av at bransjen etterspør lærlinger i faget, mener Skavhellen.

Størst nedgang har medie- og kommunikasjon med 97 færre søkere. Bygg og anlegg går ned med 63.

— For bare noen år siden kom bare en av tre søkere inn på medie- og kommunikasjon. I år vil alle komme inn - og det blir ledige plasser, sier Skavhellen.

Skoler med økning

Her er skolene med størst økning i søkertallet:

  • Amalie Skram vgs +557 (sammenliknet med samlet søkertall til Bergen Handelsgymnasium, Bjørgvin vgs og Tanks vgs).
  • Årstad videregående skole: +66
  • Fitjar vidaregåande skule: +50
  • Os vidaregåande skule: +43
  • Stend vidaregåande skule: +42
  • Askøy videregående skole: +23
  • Osterøy vidaregåande skule: +19
  • Lønborg videregående skole: +16
  • Rogne vidaregåande skule: +11