Hordaland fylkeskommune er i ferd med å legge brikkene på plass før busstrafikken i hele fylket skal konkurranseutsettes.

Sunnhordland først

Fylkesrådmannen har foreslått følgende opplegg:

Først ut blir Sunnhordland. Rutene på strekningen fra Rogaland til Bergen skal ut på anbud fra 2008.

Neste runde omfatter Nordhordland, Osterøy og kommunene rundt, samt deler av Hardanger. Sist ut er rutene vest for Bergen og indre deler av Hardanger som legges ut i 2011.

Hva som skal skje i Bergen er fortsatt uvisst. Bergen kommune har for tiden ansvar for kollektivtrafikken i byen.

Byrådet har i sin tiltredelseserklæring sagt at bussene skal ut på anbud, men bystyret har ikke vedtatt det. Først skal dagens kvalitetsavtaler evalueres. Det kan tidligst skje over sommeren, opplyser samferdselsdirektør Ove Foldnes

Brutto med gulrøtter til

Fylkesrådmann Paul M. Nilsen legger dessuten opp til såkalte bruttoanbud. Det betyr at fylkeskommunen tar alt ansvar for billettinntekter. Buss-selskapene skal bare konkurrere om å kjøre et visst ruteopplegg billigst mulig.

Flere av arbeidsoppgavene som i dag

løses rundt om i ruteselskapene blir i så fall overtatt av fylkeskommunen. Det gjelder ruteplanlegging, markedsføring, billetteringssystem og ruteinformasjon.

Arne Buanes, administrerende direktør i Gaia Trafikk, liker ikke at fylket velger denne løsningen:

— Å fjerne utøver fra markedet er feil. Det er vi som har nærkontakt med kundene og best forstår hvordan vi kan få flere til å ta bussen. Jeg kan ikke forstå hvorfor et offentlig organ skal styre busstrafikken i detalj, sier han.

I nyordningen blir det lagt inn gulrøtter til buss-selskapene, slik at det havner litt flere kroner i kassen hvis passasjertallene peker riktig vei.

Slik gulrøtter blir bare skuebrød, mener Buanes.

Opplegget til fylkesrådmann fikk full tilslutning fra samferdselsutvalget og det er all grunn til å tro at det samme skjer i fylkesutvalget, som gjør endelig vedtak.

Men båtrutene går netto

Samtidig fortsetter fylkeskommunen å legge ut båtrutene på såkalt nettoanbud. Det vil si at selskapene som vinner anbudet selv må bære all risiko i forhold til billettinntektene.

Fylkets rolle begrenser seg til å yte det tilskuddet som anbudet krever.

I disse dager er båtrutene til Espevær, Hernar og Geitanger ute. Ganske snart kommer sommer-ruten på Hardanger-fjorden - også den som nettoanbud.

Dette skjer selv om ekspertisen nokså unisont tilrår brutto-anbud for kollektivtrafikken.

— Hvorfor holder dere på netto for båtrutene, mens bussene legges ut på bruttoanbud?

— Sommer-ruten på Hardangerfjorden er den aller siste vi legger ut på anbud. Da er samtlige konkurranseutsatt. Det ville være underlig om vi nå skulle skifte til brutto for de siste rutene, sier samferdselssjef Magnus Vestrheim.