• Hordaland fylkeskommune vil ikke innføre veiprising i Bergensområdet for å redusere klimagassutslipp fra biltrafikken.

— Bakstreversk, sier leder for Natur og ungdom, Pernille Hansen.

Hun viser til at samferdselsminister Liv Signe Navarsete tidligere i år sendte ut et brev til byområdene Oslo/Akershus, Trondheim, Stavanger og Bergen der hun ba dem vurdere innføring av veiprising. Svarene fra byene viser skuffende liten støtte til Navarsetes initiativ.

Selv om veitrafikken i Bergen var kommunens største forurenser i 2005, og sto for 56 prosent av utslippene, ønsker ikke politikerne å innføre høyere avgift på forurensende biltrafikk.

Fylkesordfører Torill Selsvold Nygård viser til at veiprising ikke er lagt inn i transportanalysen for Bergensområdet 2010-2030.

— Veiprising er et viktig klimatiltak, og vi er glade for at statsråden nå har tatt dette initiativet. Derfor er det svært skuffende å se at Hordaland viser så liten vilje til å følge opp, sier Pernille Hansen.