— Her har asfaltpartiet Frp fått gjennomslag, spøker Terje Søviknes.

Fylkesutvalget banket i går gjennom budsjettet for neste år. Endelig vedtak gjøres på fylkestinget 13. og 14. desember.

Flertallskoalisjonen (H, KrF, V) vil bruke 32 millioner kroner mer enn rådmannen. Største påplussingen går til reasfaltering av fylkesveier. Asfaltbudsjettet på totalt 32,8 millioner kroner rekker til 135 kilometer vei - en tredobling fra i år.

Ikke billigere buss

KrFs Grethe Lunde har prøvd å samle flertall for billigere månedskort over Nordhordlandsbrua og Askøybrua, som begge blir gratis neste år.

40 prosents rabatt på månedskortene koster totalt mellom syv og åtte millioner kroner årlig.

Flertallskoalisjonen har nøyd seg med å plusse på to millioner til kollektivtrafikken.

— Det betyr at dere ikke ønsker å gi ekstrarabatt over broene?

— Vi mener det må settes fokus på trafikken over de to broene, men mener det er feil å gjøre store endringer i takstsoner, sier Søviknes.

Naturvernforbundet er skuffet over fylkespolitikerne.

— Vi gir ikke opp kampen for billigere buss over broene, uttaler Aslaug Aalen i Naturvernforbundet.

I et brev til byråd Lisbeth Iversen, ber forbundet Bergen bidra til et spleiselag. Ifølge Aalen kan mye gjøres med to millioner kroner fra fylket, dersom Bergen også yter.

— Nordhordlandsbrua blir gratis i januar. Da kan vi sette i gang et forsøk der og se at det virker, før Askøybrua blir gratis utpå høsten, foreslår Aalen.

— Vil det ikke hjelpe hvis ekstra-pengene går til å øke tallet på avganger?

— Fra Nordhordland går det komfortable busser hvert kvarter. I denne situasjonen, der prisen for å kjøre bil brått faller, tror jeg nøkkelen er lavere pris.

Den andre store påplussingen flertallet gjør går til datautstyr for de videregående skolene. Totalt plusser koalisjonen på 32 millioner kroner.