Haraldsplass og de fire andre krever fylkeskommunen for til sammen over 80 millioner kroner for opparbeidete underskudd fra den tiden de utførte helsetjenester for fylkeskommunen.

Advokat Dag Steinfeld har på vegner av de fem private utarbeidet en stevning som foreløpig bare er oversendt fylkeskommune og dens advokat, Svein Åge Valen. Der krever Steinfeld svar innen 10 dager på om fylkeskommunen vil møte motparten til samtaler. Er svaret negativt, går stevningen videre til Bergen Tingrett.

— Vi vil svare i løpet av mandag, men ikke for å avtale et møte. Vi har tvert imot en del spørsmål å stille som vi ønsker svar på. Det er nemlig feil, det som hevdes av motparten, at det ikke har vært møter mellom oss tidligere. Vi har hatt flere møter bl.a. fra den tiden Haraldsplass var representert ved advokat Jan Ohldieck, sier Paul M. Nilsen til Bergens Tidende. Når det gjelder selve innholdet i saken og kravets berettigelse, vil fylkesrådmannen ikke si noe som helst.

Advokat Dag Steinfeld sier til BT at de først må se svaret fra fylkeskommunen før de kan si noe om hvilken konklusjon de skal trekke med hensyn til sakens videre gang.