Både Høyre og Ap hadde fylkesårsmøter i helgen, og i begge partier var det debatt om fremtidens E39-trasé.

Mens Hordaland Høyre med stort flertall gikk inn for at E39 legges i den midtre traseen, med lang flytebro mellom Os og Tysnes, vedtok Hordaland Ap fortsatt å holde trasévalget åpent.

"Hordaland Arbeiderparti mener at valg av trasé for stamveier må baseres på overordnede grep slik som utviding av bo— og arbeidsregioner, binde storbyer sammen, trafikksikkerhet og korte ned reisetid. Når det gjelder alternativ til dagens fergestrekning over Bjørnafjorden er det avgjørende å velge det prosjektet som lar seg raskest gjennomføre teknologisk og økonomisk." heter det i vedtaket, som ble gjort med 67 mot 42 stemmer.De 42 stemte for et forslag som favoriserte den midtre traseen.

Frykter kupp

Ap mener det er for tidlig å ta stilling til trasévalg, fordi alternativet med lang flytebro ikke godt nok utredet.

— Derfor ber vi om ytterligere kvalitetssikring. Vi har vært i kontakt med politisk ledelse i regjeringen og bedt om en rask og grundig kvalitetssikring av alternativene, sier Ruth Grung, Aps gruppeleder i fylkestinget.

Ap-vedtaket betyr at det blir vanskelig å få til et noenlunde samlet vedtak i fylkesutvalget torsdag, slik brotilhengerne i Frp, Høyre og Venstre ønsker.

Som BT skrev lørdag, har fylkesrådmann Rune Haugsdal lagt frem en innstilling som går klart inn for midtre trasé. Det er i tråd med flertallets ønske.

Terje Søviknes (Frp) sa på fylkestinget forrige uke at han frykter at departementet ellers kan kuppe hele trasévalget i den kommende Nasjonal transportplan. Senterpartiet er eneste parti med et klart vedtak for indre trasé, og de sitter med samferdselsministeren.

Redd for kostnadsbombe

— Vi kommer ikke til å stemme for fylkesrådmannens innstilling, men fremme et eget alternativt forslag, sier Grung.

— Blir det ikke lettere for regjeringen å overkjøre fylkespolitikerne hvis fylkesutvalget er splittet?

— Jeg er aldri helt sikker. Det kan fort skje et politisk kupp. Men samtidig er det er så store investeringer det er snakk om her, at må vi få et vedtak som er gjennomførbart. Frykten vår er jo at det viser seg at bro blir veldig mye dyrere. Da kan vi bli satt tilbake flere år, sier Grung.

Hun anbefaler i stedet Høyre, Frp og Venstre om å samle seg rundt Aps forslag.

INDRE: I sundet bak Terje Raunsgard i Fusa utviklingsselskap vil E 39 krysse Samnangerfjorden hvis det indre alternativet velges. Et knapt mindretall i fylkestinget ønsker fortsatt å holde dette traséalternativet varmt.
ARKIVFOTO: ROAR CHRISTIANSEN