— Vi prøver nå å undersøke påstandene som er fremsatt av BNR. Vi trenger 14 dager på å gjennomgå tallene, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen til BT.

Det er Gaia som kjører grunnlagsdata for avregningen mellom trafikkselskapene. Verken Gaia eller HSD vil utlevere data som kan dokumentere at HSD Sjø virkelig hadde så gode avregningsinntekter i 2003 som anbudsgrunnlaget viser. Begge viser til fylkeskommunen.

Fylkesrådmannen sier til BT at han diskuterer muligheter for kostnadskutt med BNR. Med lavere passasjertall kan båten resertifiseres og kjøre med mindre mannskap. Et annet alternativ er å kutte en kveldsavgang.