— Vi satser mye mer på skole enn vi har gjort før, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen fornøyd.

Helsesluket borte

Gjennom hele 90-tallet var det smått med nybygg for skoleungdommen i Hordaland. Bømlo fikk et nybygg i 1995. Samme året kjøpte fylkeskommunen Sandsli videregående skole.

Etter tusenårsskiftet har fylket bygget ny videregående på Sotra og ført opp et større tilbygg på Stord. Ellers ble pengene stort sett pøst inn i helsesektoren.

Nå er fylket kvitt både sykehusene og underskuddet. Fylkesrådmannen har startet arbeidet med neste års budsjett og ny fireårig økonomiplan. Paul M. Nilsen liker det han ser. Særlig satsingen på skolebygg.

  • Sørås videregående skole til 305 millioner kroner skal stå ferdig i 2009.
  • Åsane gymnas får et tilbygg til 59 millioner kroner som skal st å ferdig i 2007.
  • Knarvik vidaregåande får tilbygg til 98 millioner kroner som st år ferdig i 2008.
  • 22 millioner kroner er avsatt til tilbygg ved Fiskarfagskulen i Austevoll. Pengpene kommer i perioden 2007-2009.
  • Kvinnherad vidaregåande får 80 millioner til tilbygg i samme periode.
  • På Voss vil fylkesrådmannen slå sammen skoler og i den forbindelse bygge nytt. Når og til hvilken pris vil han komme tilbake til i en senere økonomiplan.
  • Ny videregående skole på Nygårdstangen, til erstatning for Bergen Handelsgymnasium og Tanks videregående, har fått ø remerket 300 millioner kroner og skal stå ferdig i 2010.Vil ha basseng-svar

Den nye storskolen i Bergen sentrum har fått øremerket en tomt like ved kommunens bassengtomt. Byrådet arbeider nå med å få flyttet bassenget tilbake fra Kronstad til Nygårdstangen.

Fylkestinget uttalte seg denne uken enstemmig positivt til et samarbeid med kommunen om bassenget og er villig til å bidra økonomisk.

Paul M. Nilsen advarer imidlertid bypolitikerne mot å somle med bassengsaken.

— Jeg er interessert i at Bergen snart avklarer spørsmålet om bassenget. Vi kommer ikke videre med arbeidet før kommunen har gjort det. Skolen kan vi bygge uansett, men vi trenger en avklaring på bassenget, sier Paul M. Nilsen.

— Var det en fordel å bli kvitt helsesektoren? Satsingen på skolebygg kan jo tyde på det.

  • Jeg vil nødig uttale meg om slike forhold. Det jeg kan slå fast er at skolebyggene våre ikke er gode nok i et land med så mye velstand som vi opplever nå. I et annet land hadde standarden kanskje vært helt grei. Men skolene våre avspeiler ikke standarden ellers i samfunnet, sier Paul M. Nilsen.