KARI PEDERSEN kari.pedersen@bt.no10 millioner kroner mer koster den nye og justerte planen, som innebærer følgende:* Fem ambulanser har fått ny stasjonering. På Bømlo flyttes bilen fra Sakseid til Svortland. På Osterøy fra Kvisti til Lonevåg. I Vaksdal fra Vaksdal til Dale.På Tysnes fra Malkenes til Uggdal. I Hardanger fra Utne til Jondal.* Syv dagambulanser blir utvidet til døgnbiler med bemanning også for kveld og helg. Det gjelder to biler i Bergen, en i Odda, Ølen, Norheimsund, Knarvik (flyttes til Manger) og Osterøy (flyttes til Trengereid).* Fire ambulanser plusses på. En ny transportambulanse i Øygarden, en transportambulanse i Kinsarvik, en ambulanse i Gjermundshamn, samt at transportambulansen i Modalen likevel ikke nedlegges.Det omstridte forslaget om såkalte akutthjelpere i utkantene er strøket. Ikke alle hørt — Den justerte ambulanseplanen betyr at mange av protestene som kom i høringsrunden er tatt hensyn til, sier plan og utviklingssjef Matti Torgersen i Hordaland fylkeskommune.- Hvem er ikke hørt? - I Masfjorden blir det ikke plassert ambulanse. Det begrunner vi med at ambulansetjenesten i Dalsøyri i Sogn skal styrkes. Vestsiden av Masfjorden kan dekkes herfra. Vi har heller ikke funnet grunn til å flytte ambulansen fra Ølen til Etne. Samnanger blir fratatt ambulansen, men dekkes av døgnambulansen på Trengereid.I Bergen ønsker politikerne sterkt at Bergen Brannvesen fortsatt skal få kjøre ambulanse.At planen sår tvil om at det er den beste løsningen, har vekket sterke reaksjoner. Ambulanser på anbud Den justerte ambulanseplanen sier ingenting om brannvesenets rolle, men foreslår at Haukeland sykehus selv får avgjøre om ambulansejobben skal settes ut på anbud eller om den skal gjøres av sykehuset. Haukeland ønsker å sette jobben ut på anbud, sier Torgersen. - Det vil i så fall bety at brannvesenet kan få beholde kjøringen. Men først må de vinne anbudsrunden. Splid om responstid Regjeringen har foreslått at responstid i byene skal settes til 12 minutter. Fylkesrådmannen holder imidlertid fast ved at kravet til responstid skal være den samme for hele fylket - 25 minutter.