Men så er det da også forskjell på 5-6000 biler daglig som ventes på den nye Sædalsveien, og de få hundre bilene som daglig kjører over for eks. Nesheimsfjellet mellom Eksingedalen og E 16.

I går ble herligheten åpnet av fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg, velvillig akkompagnert av Ulriken janitsjar. Kostnadsutviklingen har vært rene pengegaloppen. 100 millioner for 2,4 km vei gir en svært høy meterpris, selv om en fjerdedel er tunneler. De innledende kalkylene lå på bare vel halvparten, men det er kostnadsdrivende å gjennomføre et slik anlegg samtidig som trafikken langs stort sett samme traseen skal holdes i gang noenlunde uforstyrret.

Hordaland fylke har ikke hatt stort å bidra med så langt i finansieringen. Bergen kommune har forskuttert mesteparten fordi det var tvingende nødvendig å skape balanse mellom boligbyggingen og tilflyttingen til Sædalen og veitilbudet. Den tidligere fylkesveien til Sædalen så nemlig ut som en — fylkesvei.

De fremmøtte i går ble for øvrig gjort oppmerksom på av distriktsveisjef Olav Finne at det ennå gjenstår 200 meter med vei som må gjøres ferdig. Men i løpet av februar ville alt være fullført.

Utførende entreprenører for prosjektet har vært Kruse Smidt AS og NCC Construction AS. Underentreprenør i 2. byggetrinn har vært Vassbakk &Stol. Elektroentreprenør for begge tunnelene har vært Mesta AS.

NY FYLKESVEI: Det er ikke hver dag det åpnes en fylkesvei med høyere standard enn mange riksveier. Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg utførte den høytidelige handlingen i Sædal i går. Hun ble flankert av distriktsveisjef Olav Finne, ( t.v.), og samferdselssjef i Bergen, Ove Foldnes. FOTO: ARNE NILSEN