Det kan bety at sykehusets styre senere i dag ikke vedtar de varslede nedleggingene av to sykehusposter.Fylkestinget har tidligere bevilget fire millioner kroner til sykehuset. På møtet i formiddag gikk et enstemmig utvalg inn for å bevilge to millioner kroner mer. Sykehuset ba opprinnelig om tolv millioner kroner.Sykehusdirektør Eivind Hansen sier han er glad for bevilgningen fra fylkesutvalget.— Det er for tidlig å si hva styret kommer til å gjøre, men dette er en god hjelp videre. Vi er og svært fornøyd med at vi skal likestilles med de andre sykehusene i fylket dersom det kommer tilleggsbevilgninger eller det gis underskuddsgaranti til sykehusene.Helga Sellevoll i «Kamp for de eldre» har engasjert seg sterkt for sykehuset.– Jeg tror dette betyr at sykehuset utsetter sine planer om nedlegging av to poster. Så får vi kjempe videre til høsten for å sikre sykehuset mer penger.Bevilgningen til Haraldsplass er tatt fra fylkesutvalgets disposisjonskonto. Der sto det drøye to millioner kroner før dagens møtet. Nå har fylkesutvalget bare drøye to millioner til å dekke uventede merutgifter for resten av året.