• Dette er en total mangel på forståelse av spillereglene. Jeg forstår ikke hvordan det kan ha skjedd.

Det sier en overrasket fylkesrådmann Paul M. Nilsen til Bergens Tidende. Fylkesrevisjonen og seksjonsleder Ingeleiv Utne ved fylkeskommunens juridiske seksjon skal nå granske alle sider ved barnehjemsstyrerens forretningsforbindelser. Fikk brev fra naboer — Jeg har bedt om en fullstendig gjennomgang av alle sakens sider, sier Nilsen. Det skjer etter at BT overfor fylkesrådmannen kunne avdekke at styreren for Skjoldveien barnehjem har inngått kontrakter om leie som han ikke har fullmakt til.Fylkesrådmann ble varslet om at styrerens var involvert med Frigg Eiendom i desember.- Jeg fikk et brev om dette fra naboer som ikke ønsker utbygging av tomten. Jeg oppfattet ikke innholdet i brevet som så alvorlig. Det ble sendt videre til Ingeleiv Utne, sier Paul M. Nilsen. Lovet å trekke seg I tillegg ba fylkesrådmannen barneverndirektør Arne Andersen ta dette opp med Øystein Heldal selv. Heldal bekreftet overfor barneverndirektøren at han var styreformann, og lovet å trekke seg fra alle verv. Senere på dagen hadde Nilsen et møte med barneverndirektøren og Ingeleiv Utne. På dette møtet fikk Nilsen opplyst at Heldal hadde skrevet kontrakt med Frigg Eiendom i strid med egne fullmakter.- Hvilke forpliktelser kan dette gi i forhold til Frigg Eiendom?- Det kan jeg ikke svare på. Frigg Eiendom kan jo ha vært i god tro da kontrakten ble undertegnet.- Vil dette få noen konsekvenser for Øystein Heldal. - Det er det altfor tidlig å uttale seg om, sier fylkesrådmannen.