• Så langt har vi ingen grunn til å henge med hodet, sa fylkesordfører Gisle Handelandtil BT sent i går kveld.

Da lå Arbeiderpartiet godt over den siste meningsmålingen i Bergens Tidende, som bare ga partiet 17,4 prosent.

Da 48,9 prosent av stemmene ved fylkestingsvalget vart talt opp rundt midnatt, lå Arbeiderpartiet i tet med 22,9 prosent.

At Arbeiderpartiet på det tidspunkt hadde gått tilbake med 2,8 prosent i forhold til 1999, tok Handeland med fatning. Å dømme etter meningsmålingene, kunne det vært mye verre.

Situasjonen tidlig på kvelden var slik som prognosene har vist lenge, nemlig at Kristelig Folkeparti lå på vippen, og dermed i en posisjon der partiet kunne velge om flertallet skal ligge på høyresiden eller på venstresiden i det nye fylkestinget. Ved midnatt lå partiet på 7,9 prosent, mot 13,4 ved valget for fire år siden, men det var tross alt en fremgang, det også, i forhold til meningsmålingene.

Med henholdsvis 20,4 og 21,1 prosent av stemmene hadde Høyre og Fremskrittspartiet til sammen 23 mandater ved midnatt. Kristelig Folkeparti hadde samtidig 5 mandater, noe som betydde at Kristelig Folkeparti ikke lenger hadde den sentrale vippeposisjonen. H, Frp og KrF hadde til sammen 28 mandater, ett for lite til å sikre flertall i det nye fylkestinget.

Derimot hadde kategorien «andre», altså Pensjonistpartiet, ett mandat, og hadde altså rykket opp på vippen. Men opptellingen var da altså langt fra avsluttet.

På den andre siden hadde venstresiden og sentrum i alt 33 mandater så langt i opptellingen. Men stemmene fra Bergen var på dette tidspunkt ennå ikke lagt i vektskålen.

Sosialistisk Venstreparti så ut til å holde, i hvert fall et stykke på vei, hva meningsmålingene hadde lovet, og hadde gått frem 3,4 prosent til 11,4. Det ga syv mandater.

Senterpartiet gikk litt tilbake, og lå med 4 mandater. Venstre hadde to, og det samme hadde RV ved midnatt.