SIGBJØRN LINGA siglinga@online.no

I budsjettet, som ble vedtatt av kommunestyret i desember, har kommunen regnet med inntekter fra aksjesalg på rundt 300 millioner kroner. Fylkesmannen i Hordaland mener kommunen med dette innkasserer gevinsten for tidlig.

— Vi vurderer dette til å være urealistiske inntekter i budsjettet for 2001, heter det i vedtaket fra Fylkesmannen, som i dag ble sendt varaordfører i Os, Lisbeth Axelsen. Dersom Terje Søviknes kommer tilbake som ordfører etter permisjonen, er det han som står ansvarlig for budsjett-tabben og må utarbeide et nytt.

Os kommune har planlagt å bruke pengene fra aksjesalget til nedbetaling av gjeld med rundt 200 millioner kroner og investeringer på 102 millioner kroner. Nå tyder mye på at kommunen er i ferd med å selge skinnet før bjørnen er skutt.

Fylkesmannen peker på uvissheten om når et aksjesalg kan gjennomføres, med bakgrunn i at flere parter er involvert og at vedtektene i BKK først må forandres.

— Kommunen kan ikke disponere inntektene før det er helt sikkert at inntektene vil komme, skriver Fylkesmannen.