Med fylkesmannens brev er kommunen drevet inn i en enda dypere økonomisk krise. Fylkesmannens underkjenning av budsjettet for 2003, kommer på toppen av at kommunen i fjor gikk med 300 millioner kroner i underskudd.

I budsjettet for 2003 er det vedtatt å dekke inn 20 millioner kroner av tidligere års underskudd. Fylkesmannen mener kommunen må dekke inn minst en fjerdedel av de samlede underskuddene de siste årene. Det betyr ytterligere 86 millioner kroner mindre til kommunale tjenester neste år.

Og ikke nok med det. Bystyret har vedtatt et altfor høyt investeringsbudsjett. Fylkesmannen aksepterer sykehjems— og skoleinvesteringene, men setter i realiteten bom for mange av de andre investeringene bystyret har vedtatt for de kommende årene.

— Det er klart at kommunen er i en alvorlig økonomisk situasjon. Nødvendig inndekning av underskuddene vil kreve kutt som helt sikkert vil smerte, sier fylkesmann Svein Alsaker.

Han har følgende råd til kommunen: Bystyret og byrådet må sørge for at dette galopperende underskuddet ikke fortsetter, og det må etableres en kontroll med økonomien og en styring av forbruket som sikrer at det ikke gjentar seg, sier Alsaker.

Han regner med at kommunen jobber videre mot Stortinget for å bedre rammebetingelsene for bykommunen.

Fylkesmannen legger seg ikke opp i hvor kuttene skal foretas.

— Byråd og bystyre må selv vurdere hvor disse kuttene må tas. Og jeg har heller ikke lagt føringer på økonomistyringen. Byrådet er fullstendig klar over at kontrollen med bydelene må styrkes, og jeg har registrert at de er i gang med det.