Ulykkene står i kø for Bergen kommune. Mandag kom regnskapet som viste et underskudd på 298,2 millioner kroner. Med fylkesmannens budsjettbrev drives kommunen inn i en enda dypere krise. Finansbyråd Trond Tystad har regnet ut at kommunen må gjennomføre kutt på 86 millioner kroner, bare for å møte fylkesmannens krav.

Smertelige kutt

— Det er klart at kommunen er i en alvorlig økonomisk situasjon. Nødvendig inndekning av underskuddene vil kreve kutt som helt sikkert vil smerte, sier fylkesmann Svein Alsaker.

Allerede i neste uke lover Strøm-Erichsen og Tystad en første kuttpakke, men det som kommer etterpå blir enda verre.

— Den tilpasningen vi må gjøre i forhold til fylkesmannens krav er relativt lett i forhold til de justeringene vi må gjøre for komme ned på et forbruk som ikke fører til nye store underskudd, sier Tystad.

Uansett hvor mye de to ønsker å skjerme barn og unge, blir det umulig å få til kutt som monner uten å redusere på tjenestetilbudet.

— Selv om vi fjernet hele sentraladministrasjonen ville ikke det være tilstrekkelig, sier Strøm-Erichsen.

Egen øksekomité

For å komme på offensiven i forhold til de massive økonomiske problemene har byrådet nedsatt en komité av byens fremste byråkrater som hver 14. dag skal rapportere til kommunen om hvordan man skal komme ned på et akseptabelt forbruk.

— Vi skal være tro mot det budsjettet vi har vedtatt, og kommer nok til å kutte mindre i skole, sosial omsorg og eldreomsorg, sier Tystad.

— Men vi kommer selvsagt ikke unna en reduksjon i tjenestetilbudet, legger Strøm-Erichsen til.

— Øker dere prisene på kommunale tjenester?

— Vi må se på inntektsmulighetene og vi må gjøre ting på en annen måte.

Kontrollere bydelene

Men først og fremst trenger byrådet, slik Tystad og Strøm-Erichsen ser det, fullmakter fra bystyret til å styre bydelene. Det er der underskuddene er størst, og det er der viljen til å holde budsjettene er minst.

— Det er helt nødvendig å få fullmakter for å få budsjettet under kontroll, sier Strøm-Erichsen.

— Og hvis bystyret ikke vil gi byrådet fullmakter. Hva gjør dere da?

— Vi må ha fullmaktene. Der har jeg sagt det som er nødvendig å si.

Her er fylkesmann Alsaker enig med byrådslederen

— Byråd og bystyre må selv vurdere hvor disse kuttene må tas. Og jeg har heller ikke lagt føringer på økonomistyringen. Byrådet er fullstendig klar over at kontrollen med bydelene må styrkes og jeg har registrert at de er i gang med det.