Vedtaket ble gjort i bystyret i desember, og gikk i tillegg ut på å at det skulle bli slutt på gratis hjemmehjelp for minstepensjonister.

Flere av de eldre og deres pårørende protesterte, og syv av dem sendte skriftlig klage. Kommunen mente den tidligere hadde drevet "snillisme", men

Fylkesmannen kjøpte ikke denne forklaringen og ga de eldre medhold i at vedtaket var urimelig så lenge brukernes behov er det samme. Nå har helse— og sosialtjenesten søkt bystyret om ekstrabevilgninger for å kunne opprettholde tjenesten, skriver avisen Firda.