Bergen kommune startet byggearbeidene med Klostergarasjen før fylkesmannen hadde gitt sin forhåndstillatelse. En slik tillatelse må bare innhentes dersom eiendomsretten til overliggende eiendommer blir krenket. Kommunen mener at dette ikke skjer i tilfellet med Klostergarasjen. Etter at det kom protester fra grunneiere i området som hadde en annen oppfatning, har kommunen truffet vedtak om ekspropriasjon og søkt fylkesmannen om tillatelse. I forrige uke stadfestet fylkesmannen Bergen kommunes ekspropriasjonsvedtak og ga samtidig tilltatelse til å fortsette arbeidet. Saken skal også behandles i Bergen skjønnsrett.