I mange år har det vært full stans i boligbygging nord på Askøy. På 90-tallet fikk Kjell Kristensen gjennomslag for et boligfelt med 44 tomter like sør for Herdla. Her har husene gått unna.

Planene om 25 nye seniorboliger og et eventuelt eldresenter og nærbutikk i samme nabolag har imidlertid fylkesmannen stanset. Politikerne på Askøy ga grønt lys, men fylkesmannen kom med innsigelse.

Mekling førte ikke frem. Nå er Kristensen blitt enig med administrasjonen og politikerne i Askøy om å legge saken på vent, i stedet for å bringe den inn for departementet. Snart skal den overordnede kommuneplanen rulleres. Det gir politikerne en ny mulighet til å flytte grenser for byggeområder. Da kan kanskje seniorboligene på Skansen realiseres.

Knut Kristensen mener Askøy-politikerne for lenge blokkerte boligbygging nord i kommunen:

— En hel generasjon gikk tapt for bygdene nord på Askøy, fordi det ikke fantes tomter å oppdrive. Uten folk forsvant butikker, legekontor og tannlege. Nå må vi kjøre en mil for å kjøpe brød.

Bedriftene på Mjølkevikvarden, et nytt industriområde i nord, har stort behov for arbeidsfolk. På Askøy pendler folk nordover.

100 nye boliger ville gitt livsgrunnlag for en nærbutikk, tror Kristensen, som mener den nye kommuneplanen må legge grunnlaget for det.