Niåringen er ikke noe enestående tilfelle. BT har tidligere omtalt en femåring som også ble nektet forsikring av samme grunn. Fylkesmannen i Hordaland er blitt bedt om å se på saken, og har i et brev til Utdanningsdirektoratet slått alarm om praksisen. — Vi ser at denne praksisen kan få uheldige følger for oppmelding av barn til PPT, heter det i brevet. Fylkesmannen har ikke hjemmel til å gripe inn i denne type saker da forsikring er å regne som en privat avtale mellom to parter.