– Dette viser at Fylkesmannen ikke er et ærlig embete. De skal beskytte enkeltmennesker mot kommunale overgrep, men de har tydeligvis samme agenda som kommunen, sier Kurt Oddekalv.

Han har akkurat fått vite at Fylkesmannen har avslått hans klage. Dermed blir vedtaket i komité for miljø og byutvikling fra mai i fjor stående. Der får Oddekalv og Miljøvernforbundet avslag på søknaden om kaianlegg og flyte-brygge ved Ludeboden.

Kaien er for lengst bygget, og ble innviet i 2007. I ett år har den vært fast liggeplass for katamaranen «Miljødron-ningen», noe som utløste protester fra naboer som klaget over støy og tap av utsikt.

Vil ikke bøye seg

Oddekalv sier at han til tross for Fylkesmannens avgjørelse, vil fortsette å bruke kaien som før.

– Vi gir oss ikke, og vil kjøre saken til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg hvis det er nødvendig, sier han.

I første omgang betyr det å søke om dispensasjon fra kommunedelplanen, sier Oddekalvs advokat Per Magne Kristiansen. I Fylkesmannens konklusjon pekes det på at kaien er strid med den gjeldende planen, men at det er mulig å søke om dispensasjon.

– Det er forståelig at Kurt føler seg lurt, men løpet er ikke kjørt. Ut fra historikken til denne saken, bør kommunen gi dispensasjon, sier Kristiansen.

– Lurt av kommunen

Oddekalv viser til at han fikk tillatelse til kaien allerede i 2000, og mener han ble lurt da byggesaksetaten ba ham søke på nytt da kaien var under bygging.

– Tosken meg søkte på nytt, men det hadde jeg ikke trengt å gjøre, sier han.

Kommunen mener derimot at den nye søknaden var nødvendig fordi det var gått så lang tid, og fordi kaien var endret fra fast kai til en flytebrygge. I mellomtiden var det dessuten kommet en ny kommunedelplan for området.

I mars 2007 ga byggesaksetaten ny tillatelse, men denne gang klaget naboene i Sameiet Skuten. Også en beboer i Ludeboden klaget, etter at «Miljødronningen» skygget for sjøutsikten hun var lovet da hun kjøpte leilighet av Oddekalv.

Klagen førte til at komiteen ga klagerne medhold.

Flyttet til Nordnes

– Alle som flyttet inn i Ludeboden visste at de kom inn i et område med maritim næring og båttrafikk, sier Oddekalv.

For tiden ligger «Miljødronningen» ved kai på Nordnes. Ifølge Oddekalv skyldes dette at kaien i Skuteviken er for værutsatt på vinterstid.

– Båten vil flytte på seg hele tiden, og skal ikke ligge lenge til kai om gangen. Men Ludeboden blir fortsatt hovedkaien, sier han.

Ørjan Deisz
PRIVAT