— Åpenbart urimelig, lyder den krasse dommen fra fylkesmannen i Hordaland, som nå har bestemt at Haraldsvik likevel skal få avlastning.

Fylkesmannen gir dessuten Frp-styrte Os refs for behandlingen av slike ømtålige enkeltsaker. Etter loven skal personsaker behandles av utvalg med ikke mer enn fem medlemmer. Os formannskap har ni medlemmer. Fylkesmannen råder derfor Os til å opprette et nytt politisk organ til å behandle de prinsipielle personsakene.

Baktalt

Søknaden om avlastning for Tove Helen Haraldsvik ble behandlet bak lukkede dører i formannskapet i Os, men i ettertid har hun fått nyss om hva som ble sagt i debatten.

Disse opplysningene har BT fått bekreftet fra interne kilder.

Fra Frps side ble det kommentert at Tove Helen var sett på et utested. Dessuten ville tusenvis av enslige mødre i Os kreve det samme hvis Tove Helen Haraldsvik fikk innvilget avlastning.

Slikt sårer og opprører.

— Det var et tungt steg å ta å søke avlastning. Men jeg følte at ungene mine ikke fikk det de fortjente. Selv har jeg ikke helse for tiden til å aktivisere dem. Tidvis blir det unødig mye skjenning, ganske enkelt fordi jeg blir så sliten. Smertene tar all energien, kommer det stille.

Tove Helen Haraldsvik har bestemt seg for å stå frem, fordi hennes historie hører med i beretningen om landets eneste Frp-kommune.

Skadet på jobb

Helseproblemene til Tove Helen Haraldsvik startet da hun høsten 2000 ble skadet på jobb. Haraldsvik var nyutdannet førskolelærer og fikk jobb i et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede i Bergen.

En hardhendt beboer påførte henne en nakkeskade som hun fortsatt sliter med nesten tre år senere. For tiden er Haraldsvik under rehabilitering og jobber halv tid som støttepedagog i en barnehage.

— Halvt friskmeldt, sier Tove Helen Haraldsvik med et tappert smil. Fremgangen denne våren gjør henne overbevist om at det går rette veien med nakkeskaden.

Årene med smerter og sykdom har tatt mye av overskuddet til å ta seg av de to jentene på 12 og 15 år, som Haraldsvik har vært alene med i åtte år. Barnets far bor utenlands.

— Jeg ser at mine problemer påvirker dem. Selv var jeg aktiv tidligere og trente mye. Nå gjør jeg ingenting. Også jentene har droppet alle aktiviteter. Vi har ikke råd, sier de til meg.

Ba om hjelp

I fjor vår søkte Tove Helen Haraldsvik om avlastning for jentene en helg i måneden. På det tidspunkt var hun fullt sykmeldt. Helsepersonell støttet skriftlig søknaden.

Først fikk hun nei fra administrasjonen, men påklaget avslaget - uten resultat. Mot stemmene til Ap og SV vedtok formannskapet å avslå søknaden.

Når det gjelder slengbemerkningene fra Frps side, blir disse avvist av Gustav Bahus, gruppeleder for Frp. Både fordi han ikke kjenner igjen en slik språkbruk og fordi Bahus ikke ønsker å kommentere hva som er sagt i et lukket møte.