TORSTEIN STANGENES

Grunneier Ole Jan Strønen startet rivningen av Jonsvollskvartalet før Fylkesmannen i Hordaland hadde behandlet klagen fra velforeningene i området og Fortidsminneforeningen.

De klaget fordi de mente byrådet brøt plan— og bygningsloven da det ga Strønen tillatelse til å rive kvartalet før han hadde fått godkjent bebyggelsesplan, og fordi de mente byrådet ikke kunne gi tillatelse til at rivningstomten midlertidig kan brukes til parkeringsplass.

Men klagerne får neppe medhold. Hadde de fått medhold, ville vedtaket gitt oppsettende virkning. Da måtte rivningen ha stanset umiddelbart i påvente av en grundigere behandling hos Fylkesmannen.

Strønen gjør ikke noe ulovlig når han ikke venter på Fylkesmannen.

— Han har gyldig rivningstillatelse. Vi har hatt saken siden slutten av juni. Hadde vi kunnet gi oppsettende virkning, hadde vi gjort det i forrige uke, sier Ståle Øvrebø, rådgiver hos Fylkesmannen, som presiserer at avgjørelsen ikke tas før i formiddag.

Leder av Sydnes og Nøstet velforening, Tormod Carlsen, er skuffet over at Fylkesmannen har brukt så lang tid på å vurdere oppsettende virkning, og at Strønen har begynt rivningen uten å vente på at klagen blir behandlet.

— Hvis ikke Fylkesmannen gir oppsettende virkning, sender vi en orientering til Sivilombudsmannen. Han har sagt at det nærmest automatisk skal gis oppsettende virkning i slike saker. Ellers uthules klageinstituttet, sier Carlsen.

Det velforeningen frykter mest er at kvartalet rives uten at det bygges nytt.

— Det verste er om det blir permanente parkeringsplasser, sier Carlsen.

Han sier velforeningene i området derfor må vurdere å anke saken inn til Miljøverndepartementet, selv om det kanskje er for sent å redde de gamle bygningene.