Høsten 2004 gjennomgikk undervisningsavdelingen hos fylkesmannen skolens regnskaper. Skolenes ledelse og revisor ble innkalt til flere møter, og en rekke forhold ble tatt opp med skolen.

Eleven til gode

Etter det Bergens Tidende kjenner til, reagerte undervisningsavdelingen på en rekke poster på menighetens og skolens regnskaper. Utgangspunktet til statens kontrollører var at pengene staten bevilget til skolen utelukkende skulle komme elevene og undervisningen til gode.

Bilordningen var blant de forholdene skolebyråkratene reagerte på, men ikke kunne gjøre noe med. Enevald Flåten som både var pastor i menigheten og rektor på skolene, hadde en svært god bilordning. Bilene ble hyppig skiftet, og blant bilene Flåten hadde tilgang til var en Audi A6.

Fylkesmannen kunne ikke påvise at skolens penger ble brukt til bilordningen.

Det hører med til historien at daværende rektor og pastor bodde i gangavstand til skolen.

Mye på reise

Utdanningsdirektøren reagerte også på at rektor var mye på reise og mente det var uheldig for skolen.

Det ble i brev også pekt på at skolen hadde kjøpt svært dyrt audiovisuelt utstyr. Samlet pris var 1,8 millioner kroner, og skolen var belastet med 1.1 millioner kroner. Fylkesmannen mente skolen i svært liten grad brukte dette utstyret, og at skolen i stedet burde vært belastet med leie de få gangene utstyret var i bruk.

Men ingen av disse forholdene var av en slik karakter at det ga grunn til å forfølge saken videre. Det fylkesmannen derimot reagerte på var at skolen fortsatt ble belastet utgiftene med et av menighetens blad, Flammende ild.

Dette hadde undervisningsdirektøren påpekt åtte år tidligere. Med støtte fra departementet ble det krevd en slutt på at skolen ble belastet bladet.

— Drev menighetsarbeid

Flere kilder sentralt i menigheten har informert Bergens Tidende om at lærere ansatt av skolen i praksis drev menighetsarbeid. Dette var ikke i tråd med regelverket for private skoler, men er ikke noe fylkesmannen har påvist.

I dag er det statlige regelverket endret, og regnskapene til skolen og menigheten er holdt strengt atskilt.

Styreleder i menigheten Levende Ord sier til Bergens Tidende at han ikke kjenner til kontakten med undervisningsdirektøren. Jacobsen tiltrådte styret i januar i år.

GOD BILORDNING: Enevald Flåten som både var pastor i menigheten ogrektor på skolene, hadde gjennom flere år en svært god bilordning. Bileneble hyppig skiftet, og blant bilene Flåten hadde tilgang til var en Audi A6.ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ