— Det er fortsatt behov for streng kontroll med Bergen kommunes økonomi. Vi har ikke fått resultatet for 2004, men vi regner med et mindre underskudd. En måte å redusere driftsutgiftene er å redusere låneopptakene, forklarer fylkesmann Svein Alsaker.

I dag kom budsjettbrevet fra fylkesmannen til kommunen. Alsaker ser en kommuneøkonomi i klar forbedring.

— Vi har et godt samarbeid med Bergen kommune. Byrådet har fått økonomien på rett vei, sier han. Alsaker viser til at kommunen har fått vesentlig bedre rammevilkår i 2005. Overføringen av selskapsskatten til kommunene og endringer i fordelingen av de statlige overføringen gir Bergen kommune en nettogevinst på nærmere 225 millioner kroner.

Derfor mener fylkesmannen at kommunen må sette av mer penger til å betale de tidligere underskuddene. I fjor ga fylkesmannen kommunen lov til ikke å betale ned en krone.

— Jeg så at det ble for tøft. Nå mener jeg Bergen bør sette av mer penger til å betale ned tidligere underskudd.

Bystyret har vedtatt å nedbetale 158 millioner kroner i år. Fylkesmannen mener det bør nedbetales minst 225 millioner.

Om fylkesmannen er streng med låneopptakene, så lar han kommunen låne penger til ny brannstasjon. I dag godkjente han formelt lånet. Byggearbeidene tar til i år.

Finansbyråd Henning Warloe mener byrådet vil klare kravet om økt nedbetaling uten problemer.

— Slik jeg ser det, er dette et pålegg om å holde seg strengt til prinsippet om at alle økte inntekter skal gå til å dekke underskuddet. Dette er ikke minst et signal bystyret bør merke seg, sier finansbyråden.