— Første gang jeg sendte klage, fikk jeg beskjed om at skolen hadde lov til å gjøre dette, men det stemmer ikke. Andre gangen klaget jeg på at Fylkesmannen tok skolens parti i saken. Det var da jeg fikk det arrogante svaret, sier Mats Øvretveit.

15-åringen klaget Eidsvåg skole inn til Fylkesmannen for noen uker siden. På skolen har ikke elevene lov til å bruke mobiltelefon, heller ikke i friminuttene, og om de gjør dette gjentatte ganger blir mobilen inndratt og levert til rektor.

Men i stedet for at de får den tilbake etter skoletid, må foreldrene komme og hente telefonen, noe Øvretveit reagerte på.

Fylkesmannen får refs

Svaret fra Fylkesmannen var at «siden vi ikke har behandlet saker som omfatter det å pålegge foreldrene å hente mobiltelefon, kan vi ikke uttale oss om akkurat dette».

Det er tull, mener Barneombudet.

— Uttalelsen er intet mindre enn uforståelig. Selvsagt kan Fylkesmannen uttale seg. En god start kan være å behandle de klagesaker dere faktisk får fra barn, skriver barneombud Reidar Hjermann i et krast brev til Fylkesmannen i Hordaland.

Mats klaget igjen, også til Barneombudet, og spurte hvorfor Fylkesmannen tok skolens parti. Da svarte Fylkesmannen blant annet at de de «ser alvorlig på påstanden» om at de beskytter skolen og «stiller seg undrende» til at han klaget til Barneombudet.

— Svaret var litt arrogant. De dro inn mye klausuler og lover, man skulle tro det var en rettssak, sånn som det svaret var, sier 15-åringen.

- Dette er en overraksjon

Barneombud Reidar Hjermann reagerer både på at Fylkesmannen unnlot å behandle klagen og på ordbruken i svaret. Fylkesmannen bør både beklage og skjerpe seg, mener han:

«Utdanningsavdelingen synes mer opptatt av å irettesette barnet for å tillate seg å ha synspunkter på Fylkesmannens saksbehandling, enn å bistå eleven. [...] Fylkesmannen har i sitt svarbrev stilt forventninger til klageren som er mer passende overfor advokater enn barn. Det er unnlatelsen av å behandle klagen som en klagesak som er det kritikkverdige i saken, ikke barnets reaksjon på dette.»

— Etter mitt skjønn er dette en overreaksjon, sier Kjellbjørg Lunde, utdanningsdirektør i ved Fylkesmannen i Hordaland.

OVERREAKSJON: Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde beklager at eleven oppfattet svaret negativt, men mener Barneombudet overreagerer. ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE

Hun beklager at Øvretveit oppfatter det som at han ikke har fått et skikkelig svar, men mener Barneombudet refser dem på feilaktig grunnlag.

— Vi oppfattet ikke dette som en klagesak, men som et spørsmål om gjeldende regelverk. Vi prøvde å orientere om generelle regler og formaliterer slik at eleven kunne ta opp saken lokalt. Vi svarte på vanlig byråkratisk måte. At det var i et litt formelt språk, tar vi til etterretning, det kan godt være vi har et forbedringspotensial her, sier Lunde.

Hun forteller at de skal gå nøye gjennom saken og gi et skikkelig svar til Barneombudet og eleven.

Barneombudet: - Mats har rett

For øvrig mener Barneombudet at 15-åringen har rett i sin klage, og ber Fylkesmannen «skjerpe inn det vi oppfatter som ulovlig praksis i skolen».

— Opplæringsloven har ikke hjemmel for beslag av eiendeler ut over skoletiden. Skolen har heller ikke myndighet til å kreve at foreldre hente elevers eiendeler etter skoletid. Dette er inngrep som krever særskilt hjemmel i lov, alternativ samtykke, skriver Barneombudet.

— Det synes jeg er bra, at noen hører på ungene også. Men det er ikke sånn skolen tolker det, sier Mats Øvretveit.

Rektor på Eidsvåg skole, Linda Stub Nilsen, sier at ordensreglementet er drøftet i skolens samarbeidsutvalg, i samråd med foreldre og elever.

— Regelverket har gått gjennom de organene det skal. Nå er saken hos Fylkesmannen. Vi har gått våre uttalelser, og venter på et vedtak derfra, sier Nilsen.