31. mars vedtok bystyret i Bergen et budsjett i balanse etter at fylkesmannen hadde nektet å godkjenne budsjettet som ble vedtatt i desember i fjor. Knappe to måneder etter viser det seg at budsjettbalansen ikke er verd papiret den er skrevet på. Byrådet forventer et underskudd på 300 millioner kroner. Fylkesmannen innrømmer at han er overrasket.

Manglende økonomistyring

— Dette som kommer nå, gir grunn til å stille spørsmål ved den økonomiske styringen i Bergen. Jeg erindrer tilbake til i fjor høst. Da lå kommunen an til et underskudd på 150 millioner kroner. Det ble 300 millioner kroner, sier Alsaker.

Fylkesmannen har som oppgave å se til at kommunene i fylket vedtar forsvarlige budsjetter med riktige oppgaver for inntekter og utgifter. Kommuner som ikke har styring i økonomien settes på en observasjonsliste. Da må fylkesmannen godkjenne budsjettet. Bergen kommune fikk budsjettet underkjent fordi det var lagt inn for små summer til inndekning av tidligere års underskudd.

— Vi fører en streng kontroll med kommunen. De må rapportere fem ganger i året om den økonomiske utviklingen, slik at tiltak kan settes inn så tidlig som mulig dersom situasjonen kommer ut av kontroll.

Godkjenne lån

Uten at fylkesmannen sier det med rene ord, er det åpenbart at den situasjonen har inntruffet i Bergen. Derfor vil Alsaker be om et møte med byrådet denne uken.

— Jeg har pålagt kommunen ikke å øke realverdien av lånene i årene som kommer for å unngå at driftsutgiftene kommer ut av kontroll.

Nå ber Alsaker om ytterligere tiltak for å hindre stadig nye driftsunderskudd i årene som kommer.

— Et aktuelt tiltak er å pålegge kommunen å redusere realverdien av lånene, sier Alsaker.

Dersom det skjer må kommunen kutte i et investeringsbudsjett som allerede er skrapet. Etter det Bergens Tidende har grunn til å tro kommer byrådet til å foreslå kutt i investeringene når den såkalte tertialrapport 1 legges frem for bystyret i midten av juni.

Fylkesmannen venter at det skjer noe straks, men situasjonen er ikke så ille at kommunen må settes under administrasjon.

— Vi er langt fra en slik situasjon. Bergen er tross alt en rik kommune, sier Alsaker.