Nå ønsker Fylkesmannen i Hordaland å sette en stopper for den ulovlige utleievirksomheten. De avviser klagen fra utleier Thomas Jensen, og støtter kommunens vedtak om døgnmulkt.

Døgnmulkten kommunen påla Jensen 1.000 kroner i dagbøter, i tillegg til et engangsbeløp på kroner 70.000.

— Eiendommen kan ikke brukes til boligformål, så dette er en klar sak. Her har kommunen handlet rett, sier fylkesmann Lars Sponheim til bt.no.

Døgnmulkten har løpt helt siden 21. mars 2011. Nå må Jensen finne seg i å punge ut.— Da er det vel ikke vits å tyne dette lengre. Jeg har allerede sluttet å fornye leiekontrakten, og nå avvikler vi, sier han.

Det er BT som fredag formiddag opplyser Thomas Jensen om fylkesmannens vedtak.

- Kommunen største leietaker

Planen er å rive bygget, og bygge leiligheter på eiendommen. Omreguleringssøknaden er nå inne til behandling i kommunen.

— Hvis alt går på skinner, satser vi på byggestart i januar 2013, sier han.

Jensen sier han stusser over hvordan myndighetene har håndtert saken rundt utleievirksomheten i Vestlundveien 22.

— Det er jo snakk om desperate mennesker som trenger et sted å bo. Og ironisk nok har kommunen den siste tiden betalt for 18 av de 30 plassene, sier han.

- Flytter bare problemene

Forrige helg skrev BT om naboer som var bekymret for det store antall politiutrykninger i området, som følge av hospitsvirksomheten. Jensen medgir at det har vært en del problemer, men at bråket i hovedsak har holdt seg til bygningen.

— Men jeg forstår at naboene er blitt brydd med det. Uansett vil nok disse problemene bare forflytte seg til et annet sted, nå som vi legger ned her, sier han.

Filip Rygg, byråd for byutvikling, er ikke overrasket over Fylkesmannens vedtak.

— Driver du ulovlig på en eiendom, skal konsekvensene være tydelige. Det skal være lett å drive seriøst i Bergen, og vanskelig å drive useriøst, sier han.

Nå håper han Jensen gjør alvor av planene om å avvikle utleien. Hvis ikke kan kommunen høyne dagsbøtene eller iverksette andre former for sanksjoner.

— Slike vurderinger gjøres forløpende fra faglig hold i kommunen, sier han.

SVINESTI: Under BT sine besøk i bygget avdekket vi elendige forhold. Skitten fløt i gangene, og en intens stank dekket hele området rundt toalettene og dusjen. Inne på toalettene var det avføring på gulvene.