Siden i høst har de ført tilsyn med akuttposten på Haukeland Sykehus.

– Forholdene er absolutt ikke slik som de burde være, sier fylkeslege Helga Arianson. I rapporten som ble laget etter befaringen 14. september i år, bemerkes det at langtidspasienter legger beslag på akutte sengeplasser. Her står det rett ut at en pasient er innlagt på fjerde året – og at en annen har vært innlagt i over et år.

I medisinalmeldingen for 1998 er barne- og ungdomspsykiatrien det eneste feltet som fylkeslegen innstendig ber må få høyere prioritet. Årsakene er flere:

  • Urimelige lange ventetider til poliklinisk vurdering og behandling.
  • Ikke institusjonsplass til de som trenger det.
  • Svært stor belastning for barn, foreldre og pårørende.
  • For lite differensiert tjenestetilbud.

Ved de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene (BUP) er ventelistene lange som vonde år. Fylkeslegen stiller spørsmål ved at det er relativt få som står på venteliste til ungdomsposten ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Samarbeidet og oppgavefordelingen med BUP kan være uavklart, bemerker fylkeslegen.

Overlege på ungdomsposten ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Haukeland Sykehus, Carmen Escobar, sier imidlertid at det er de lokale poliklinikkene som har gitt opp å henvise pasientene videre. De vet at det alltid er fullt her. Vi har seks sengeplasser, som skal dekke hele Hordaland. Flere av dem er belagt av langtidspasienter, sier Escobar. Den 16 år gamle jenten som har vokst opp på akuttmottaket, er under omsorg av barnevernet i sin bydel. Overlege Carmen Escobar sier at det ikke er noe problem å finne ut hvilket tilbud hun trenger. Det har sykehuset utredet for lenge siden.

Det som trengs er fagfolk, penger og vilje til å sette i gang. Mens fylkeskommunen og barnevernet diskuterer hvem som har ansvaret, blir hun værende her. Sånn er det bare, sier Escobar.

Barnevernet er inne i bildet i om lag halvparten av sakene ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Ved flere anledninger er barn med psykiatriske problemer sendt vekk fra fylket, fordi det ikke finnes noe behandlingstilbud i Hordaland. Når det gjelder den 16-årige jenten fra Bergen, har fagfolkene konkludert med at hun bør være i hjembyen.