Det skjer kanskje bare noen få ganger i året at Fylkeslegen i Hordaland gjenåpner en tilsynssak. Men nå skjer det i saken som ble opprettet mot Sandviken sykehus etter at Per Kristian Slåttli rømte og forsvant i april i år.

Tilsynssaken ble avsluttet i november. Fylkeslegen konkluderte med at Sandviken sykehus hadde utført forsvarlige vurderinger og satt i gang «adekvate tiltak».

— Vi har tenkt å gjenåpne denne saken, bekrefter fylkeslege Helga Arianson

— Bakgrunnen er et brev Fylkeslegen har fått fra faren til Per Kristian Slåttli. Han stiller noen spørsmål som han fortjener å få svar på.

- Gjorde dere ikke en grundig nok jobb første gang?

— Vi mener at vi gjorde en god jobb, men vi må alltid gjøre noen valg når det gjelder hvor omfattende vi skal gå inn i en sak. Denne saken er svært vanskelig, og vi vil gi faren ordentlige svar på det han spør om. Derfor er det nødvendig å gå inn i saken på nytt. Det betyr at vi også vil sende spørsmål til Sandviken sykehus.

Fakkeltog i dag

I ettermiddag klokken 17 arrangerer famile og venner et fakkeltog i Bergen sentrum for Per Kristian Slåttli. Den 23 år gamle musikeren var tvangsinnlagt på lukket avdeling på Sandviken sykehus med diagnosen manisk psykotisk. Familien fryktet for livet hans, og hadde bedt helsevesenet om hjelp.

Like før midnatt 30. april i år hoppet pasienten over et verandarekkverk. Sykehuset sendte likevel ikke nødmelding til politiet. Vakthavende lege mente at det ikke var fare for liv og helse. Siden har Per Kristian Slåttli vært forsvunnet.

Familien har ikke slått seg til ro med tilsynsrapporten til Fylkeslegen. Gjennom BT har de rettet sterk kritikk mot måten sykehuset håndterte og vurderte situasjonen på, da Per Kristian rømte. Faren Hallstein Lunde har også sendt brev til Fylkeslegen med kritiske merknader til tilsynsrapporten.

— Systemsvikt

Familien er overbevist om at sønnen forsvant som følge av systemsvik ved Sandviken sykehus. På deres vegner ba Pasient- og brukerombuidet om at tilsynssaken blir vurdert på nytt. Faren er svært glad for at det nå skjer.

— For oss er det viktig å få vite hva som skjedde, og hvorfor, sier Hallstein Lunde til BT.

— Etter ulykker blir det opprettet granskingskommisjoner. Samme behov oppstår når man mister noen på denne måten. Vi har ikke Per Kristian lenger, og vi vet ikke engang hvor han er, men et grundig blikk på det som skjedde, er nødvendig for å få til forandring og nye rutiner på Sandviken sykehus.

450 påmeldte

Fredag formiddag hadde 450 personer på Facebook meldt seg på fakkeltoget for Per Kristian Slåttli i dag. Markeringen blir avsluttet med lys, musikk og ord i Johanneskirken.

Hallstein Lunde, som også er musiker, er en av mange som skal bidra på scenen. Sammen med Gina Aspenes fremfører faren til Per Kristian Slåttli Joni Mitchells «River» .

SAVNET: Per Kristian Slåttli (24)