— Det er klart det er grunn til bekymring når noe sånt skjer. Det er ikke greit i det hele tatt, sier fylkeslege Helga Arianson.

Opplysninger om inntil 65.000 pasienter i Helse Vest-området er hentet ut og lagret på en server i USA. Det er det amerikanske selskapet GE Healthcare som har lagret informasjonen, ved et uhell, som de selv sier. Årsaken er at selskapet har levert utstyr til sykehusene og har ansvaret for å fjernvedlikeholde det.

- Må tenke oss om

Fylkeslegen ble varslet av helseforetakene umiddelbart etter at dette ble oppdaget. Arianson peker på at helseforetakene må sørge for å ha gode rutiner for å håndtere alle mulighetene som ligger i innføring av ny teknologi.

— Det er store muligheter for svikt her. Men vi kan ikke si nei til alle mulighetene som finnes i ny teknologi, men vi må ha en trygghet for at opplysningene våre ikke kommer på avveie, sier hun.

Helsetilsynet vil ikke foreta seg noe overfor helseforetakene, men følger saken fra sidelinjen. Tilsynsmyndighet i denne saken er Datatilsynet.

— Men denne saken viser at det finnes muligheter vi ikke visste fantes, og det gjør at alle i helsevesenet må tenke seg om, sier Helga Arianson.

Helse Vest koordinerer nå oppryddingen for sykehusene på Vestlandet, som består av Helse Bergen, Odda Sjukehus, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Stavanger Universitetssykehus. Administrerende direktør Erik M. Hansen i Helse Vest IKT sier at saken får konsekvenser for alle fremtidige IT-leveranser i Helse Vest.

— Vi kommer til å bli mye tydeligere på hva leverandøren ikke skal gjøre, ikke bare hva de skal gjøre. Vi vil også revidere avtalene vi har med denne type leverandører, sier Hansen.

- Manglende kompetanse

Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i bransjeorganisasjonen IKT Norge, mener det som har skjedd tyder på svak kunnskap om teknologiens muligheter.

— Det er et betydelig problem med manglende innkjøpskompetanse. Det er opplagt at man fremover vil se stadig flere løsninger med fjernvedlikehold. Da er det viktig å gjennomgå hvilke data avtaleparten skal ha tilgang til, sier Waterhouse.

Innføring av ny teknologi betyr også at man kommer til å støte på utfordringer man ikke har tenkt på.

— Man må forvente at man lærer noe underveis. Det er noe av utfordringen. Kanskje har man heller ikke reflektert nok over konsekvensen av å skifte over til denne typen fjernvedlikehold? De utfordringene helseforetakene her har møtt, er noen av de viktigste faktorene i den videre digitaliseringen av det offentlige Norge, sier Waterhouse.

BEKYMRET: Fylkeslege Helga Arianson er alvorlig bekymret. ARKIVFOTO: PAUl S. AMUNDSEN
: