• Fylkeskommunen har festet et balletak på operatøren av hurtigbåten mellom Nordhordland og Bergen, mener Bergen Næringsråd.

I et sjeldent krast angrep på det styrende flertallet i fylkespolitikken, Høyre, Frp og Venstre, krever Bergen Næringsråd driftsstøtte til den nye hurtigbåten som åpnet sist mandag.

Båtruten opererer uten driftsstøtte og vil neppe holde seg flytende særlig lenge, dersom den ikke får bedre konkurransevilkår.

— Konkurransevilkårene i forhold til buss er helt umulige, sier informasjonsdirektør Atle Kvamme i Bergen Næringsråd.

Han peker på at da BNR fikk konsesjon på båtruten kostet bussbilletten 54 kroner. Nå er prisen på en bussreise redusert til 37 kroner. Et månedskort med bussen koster 760 kroner, med båten 1800 kroner.

- Presser BNR

— Man kan ikke endre konkurranseforholdene så dramatisk for deretter å presse BNR til å starte båtruten under trussel av å miste konsesjonen. Fylkeskommunen har festet et ballegrep på operatøren ved ikke å tilby denne noenlunde likeverdige konkurransevilkår, sier Kvamme.

Han var informasjonsdirektør i det «gamle» BNR som drev den forrige hurtigbåtruten frem til ut på 90-tallet.

— Dersom fylkeskommunen ønsker seg en båtrute og denne skal få fornuftige konkurransevilkår kan de gjøre et av to. Enten lyse ut konsesjonen på nytt med tilskudd, eller de kan gi et tilskudd direkte til selskapet.

Kvamme mener det bør være mulig å få en båtrute til å gå rundt, selv om prisen er noen høyere enn bussbilletten.

— Jeg tror passasjerene tåler en 15-20 prosent mer. det er tross alt en mer behagelig reise og den går raskere enn bussen. Særlig de rutene som må fungere som lokalbuss i Åsane i tillegg. Da nærmere reisetiden med buss seg en time.

- Hvordan vil en slikt tilskudd virke inn på passasjergrunnlaget for bussen?

— Det er selvsagt det fylkeskommunen er redd for. Skulle båtruten først og fremst stjele busspassasjerer vil det svekke inntektsgrunnlaget for bussruten. Men jeg tror dette tilbudet, som foreløpig er et nisjetilbud, vil kunne lokke bilister til å la bilen stå.

Venstre som avgjør

Så langt har Bergen Næringsråd fått svar på tiltale fra Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og KrF. Disse fire partiene har satt av mellom 3,4 og 4 millioner kroner til hurtigbåten. Miljøpartiet De Grønne og Rødt vil trolig også stemme for. Det er likevel ikke nok til å få flertall. Skal hurtigbåten overleve, må også Venstre være med og bevilge penger til hurtigbåten.

Så langt har Alf Helge Greaker (V), som er nestleder i samferdselskomiteen har ingen penger å tilby.

— Det er uaktuelt å gå inn på et rent billettilskudd, da går vi imot vilkårene for denne type anbud. Men vi vil gjerne være med på å legge forholdene til rette for ruten, uttalte han til BT tidligere denne uken.

Han viser til at politikerne vil be Skyss om å sette opp korresponderende busser, og sørge for at billettsystemet blir samkjørt. Men det endrer ikke prisen.

Bruker du snøggbåten? Si din mening i kommentarfeltet!