— Medlemsskapet i KS er for dyrt og vi stiller spørsmålstegn ved nytten av det, sier fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF) til Bergens Tidende.

Sammen med Høyre og Frp gikk KrF i går inn for å vedta utmelding når fylkestinget i desember behandler budsjettet. På grunn av regelverket i den mektige organisasjonen blir ikke utmeldingen effektiv før i juli 2006.

Medlemsskapet i KS koster Hordaland seks millioner kroner årlig. Prisen er den samme som da fylkeskommunen hadde sykehusene og mange flere ansatte.

Dessuten har KS sviktet fylkeskommunene, mener fylkesordføreren i Hordaland:

— I det råkjøret som har vært mot fylkeskommunen, med stadig reduksjon av oppgaver, har vi ikke fått hjelp av KS. Tvert i mot gikk KS inn for å overføre sykehusene til staten og har ikke fulgt opp siden, sier Selsvold Nyborg og viser til at Hordaland sliter med en gjeld på over 600 millioner som stammer fra sykehusinvesteringer.

Fra nyttår forsvinner også barne- rus og familievernet. Staten tar det også. - En avdemokratisering av det regionale nivå, mener fylkesordføreren.

— Hvordan skal Hordaland gjennomføre lønnsforhandlinger uten KS å støtte seg til?

— Vi melder oss inn i en annen arbeidsgiverorganisasjon eller danner vår egen. Vi har tid nok til å se på den saken.

Flertallet i fylket mangler fortsatt 15 millioner for å få neste års budsjett i balanse. Svaret på den floken heter «Handlefridomsprosjektet» - en arbeidsgruppe som skal snu nye steiner på jakt etter innsparingsmuligheter. Stikkord er konkurranseutsetting, salg av eiendom og nei til annet enn kjerneoppgaver. Målet er å spare inn mer år for år og hele 80 millioner siste året i valgperioden.