• Målet er nådd, erklærer fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF). Fylkeskommunen er økonomisk friskmeldt.

2006-budsjettet, som fylkesrådmannen la frem i går, har nesten bare gode nyheter. I løpet av 2005 har fylkeskommunen kvittet seg med oppsamlet underskudd.

For første gang på 24 år har Hordaland neste år råd til å bruke driftsmidler til investeringer.

Særlig det siste gleder fylkesordføreren:

— Selv om vi har planer om store investeringer i årene fremover, kan vi gjennomføre disse uten å sylte oss ned i renter og avdrag, sier Selsvold Nyborg til Bergens Tidende.

Veien til økonomisk kontroll har ikke vært noen dans på roser. «Prosjekt økonomisk handlefridom» som kutt-planen så forblommet ble døpt, har utløst heftige protester. Sist da kuttene rammet skoletilbudet til funksjonshemmede.

Men kutt-planen skal gjennomføres, selv om fylkeskommunen nå er økonomisk over kneiken.

— Prosjektet er ikke ferdig ennå. Vi driver blant annet og selger eiendommer for å bedre økonomien, sier fylkesordføreren.

Her er hovedpunkt fra fylkesrådmannens budsjettforslag, som skal vedtas på fylkestinget i desember:

  • For tredje år på rad står kollektivsatsene på stedet hvil. Takstfrysen vil neste år koste fylkeskommunen syv millioner mer i overføring til kollektivselskapene.
  • Neste år øker tallet på videregående elever med 600, til 18.400 elever. Den nye Olsvikåsen videregående skole som åpner høsten 2006, vil ta en stor del av elevveksten.
  • Selv om videregående opplæring får størst på plussing, må skolene også spare. Blant annet ved å plassere slå sammen yrkesfag-klasser i enkelte fag.
  • En liten bedring for humpete fylkesveier: Veivedlikeholdet får en realvekst på tre millioner kroner i 2006 og ytterligere to millioner i 2007. - Her skulle vi gjerne gjort mer, sier fylkesordfø reren.
  • Fylkeskommunen vil finansiere et professorat ved Høgskolen i Bergen i nyskaping og entreprenørskap. Dette koster fylkeskommunen 700.000 kroner og er en av tre nye satsinger på regional utvikling.Flertallskoalisjonen Høyre, Frp og KrF vil i grove trekk vedta budsjettet i tråd med dette forslaget.

— Hvert av partiene har sine hjertesaker og vi vil nok sette vårt preg på budsjettet. Men i hovedsak er dette et budsjett etter vårt hjerte, sier Torill Selsvold Nyborg.