Fylkeskommunen skal ha pant i retten til å krevja inn bompengar, heiter det i vedtaket.

Fylkesutvalet føreset at fylkeskommunen vert eigar i meir enn 50 prosent av aksjane i selskapet Fastlandssambandet Halsnøy AS og får fleirtal i styret.

Jan Koløy (Frp) sa seg inhabil i saka og deltok ikkje i handsaminga.